piramidka

Strona główna O firmie Oferta Realizacje Kontakt

REALIZACJE

Lista wybranych aplikacji wykonanych przez firmę INTEGRATOR

Lata : 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

2002

  • wykonanie nowego systemu sterowania prasą hydrauliczną VALEO Autosystemy Sp. z o.o. - luty 2002. Całkowicie nowy system sterowania prasą hydrauliczną wraz z zabezpieczeniami.
  • System telemetrii stacji redukcyjno-pomiarowej gazu w Świdniku - styczeń, luty 2002. System telemetrii i zdalnego sterowania urządzeniami stacji (ok. 100 wartości analogowych, 80 parametrów, 3 zdalnie sterowane zawory, 2 zdalnie sterowane reduktory). Monitoring i zdalne sterowanie ze stacji węzłowej w Sandomierzu i stacji centralnej w Tarnowie. Dodatkowo pełny monitoring na stacji w Lublinie. Zastosowano system SINAUT ST firmy Siemens. Lokalny system wizualizaji WinCC. W stacji centralnej w Tarnowie rolę systemu wizualizacji pełni system SCADA firmy Landis&Gyr. W stacji węzłowych w Sandomierzu - WinCC.
  • System telemetrii stacji redukcyjno-pomiarowych gazu 1-go stopnia dla ROP Sandomierz - marzec 2002. System zbierania danych z 15-tu stacji redukcyjno-pomiarowych (z możliwością rozbudowy do 500). Jako łącza komunikacyjne system wykorzystuje: linie telefoniczne, łacza GSM, SMS GSM. System wykorzystuje jednocześnie 4 modemy. Zbieranie danych w dwóch trybach: cykliczne odpytywanie przez stację centralną i spontaniczne wysyłanie komunikatów o zaistniałych stanach alarmowych. Synchronizacja baz danych z systemem w ODG Tarnów.
  • System telemetrii stacji redukcyjno-pomiarowej gazu w Tarnowie-Mościcach - czerwiec 2002. System telemetrii i zdalnego sterowania urządzeniami stacji (ok. 120 wartości analogowych, 90 parametrów, 13 zdalnie sterowanych zaworów, 2 zdalnie układy regulacji przepływu i ciśnienia). Monitoring i zdalne sterowanie ze stacji centralnej w Tarnowie. Zastosowano system SINAUT ST firmy Siemens. Lokalny system wizualizacji Simatic OP37. W stacji centralnej w Tarnowie rolę systemu wizualizacji pełni system SCADA firmy Landis&Gyr.
  • Komputerowy system sterowania i analizy danych laboratorium badania gazomierzy rotorowych Z.G. w Jaśle - wrzesień 2002. System sterowania, zbierania danych i analizy dla instalacji badania gazomierzy rotorowych. System automatycznie wykonuje procedury wchodzące w skład badania gazomierza, zbiera i analizuje dane, generuje raporty o przebiegu badania. Sterownik przemysłowy SIEMENS Simatic S7-300 wyposażony w specjalizowaną kartę szybkich liczników do zbierania sygnałów z wyjść impulsowych gazomierza badanego i wzorcowego. Sterowanie falownikiem wymuszającym przepływ powietrza przez gazomierze. Własny system wizualizacji pomiarów i raportowania. Zintegrowany cyfrowy aparat fotograficzny do dokumentowania stanu licznika gazomierza badanego.
  • Modyfikacja systemu sterowania maszynami do produkcji elementów chłodnic samochodowych - wrzesień 2002. Modyfikacja systemu sterowania i pneumatyki sterującej. Sterownik Allen-Bradley SLC500, PanelView 550. Pneumatyka (zawory trójdrogowe i proporcjonalne) FESTO.
  • System sterowania wizualizacji linii do lutowania chłodnic i kondenserów VALEO Autosystemy Skawina –listopad-grudzień 2002. Trzy sterowniki Allan-Bradley: SLC500, MicroLogic i PLC5, trzy panele PanelView550, SCADA Allan-Bradley ControlView. Modyfikacje oprogramowania wszystkich części technologicznych. Wykonanie dokumentacji. Spolszczenie urządzeń wizualizacyjnych.

⇑  Powrót do góry
opis skrótów:

KGZ - Kopalnia Gazu Ziemnego,
PGNiG - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo,
ROP - Regionalny Oddział Przesyłu,
ODG - Okręgowa Dyspozycja Gazem,
HSG - Huta Szkła Gospodarczego,
KHS - Krośnieńskie Huty Szkła,
RN - Rafineria Nafty,
ZPCh - Zakłady Przemysłu Chłodniczego,
ZPOW - Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego
ZG - Zakład Gazowniczy