piramidka

Strona główna O firmie Oferta Realizacje Kontakt

REALIZACJE

Lista wybranych aplikacji wykonanych przez firmę INTEGRATOR

Lata : 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

1999

  • Rozbudowa systemu monitoringu pomp w RN Jedlicze S.A. - luty'99. Opis powyżej.
  • Naprawa urządzeń sterujących pracą sprężarek w ZPOW Hortex Leżajsk - luty, marzec' 99. Naprawione zostały systemy wyświetlania i układy wejścia/wyjścia specjalizowanych sterowników sprężarek.
  • System bilansowania poboru gazu ziemnego w KHS Krosno S.A. - styczeń'99. System oparty na przemysłowym komputerze PC f-my ADVANTECH. Układ współpracuje z komputerowymi przelicznikami gazu ziemnego MacMat (kilka dróg zasilania zakładu) i układem pomiaru przepływów wewnątrz zakładu. Bilansowanie i raportowanie.
  • System zbierania danych i raportowania z produkcji gazu ziemnego w KGZ Rudka - styczeń, luty 99. Oparty o sterownik SIEMENS Simatic S7 i wizualizację WinCC. Integruje zbieranie danych z ciągów pomiarowych, skomplikowane obliczenia\ w czasie rzeczywistym - korekcję parametrów przepływu oraz wizualizację i system raportowania dla jednostki nadrzędnej.
  • Modernizacja układu sterownia w linii produkcji kostki betonowej w "BRUK-BET" Tarnów - kwiecień'99. Rozproszony system sterowania składający się z 6-ciu sterowników SIEMENS Simatic S7-300 pracujących w sieci MPI. Wymiana części elektrycznej (osprzęt niskonapięciowy, pulpity i szafy sterownicze) i logicznej układu sterownia maszynami do produkcji kostki betonowej.
  • System sterowania i wizualizacji stacji redukcyjno-pomiarowej przy elektrociepłowni gazowej w Nowej Sarzynie - sierpień, wrzesień 99. System oparty na sterowniku SIEMENS Simatic S5-115U i stacji wizualizacyjnej WinCC. Zadaniem systemu jest w pełni automatyczny i bezobsługowy nadzór nad urządzeniami technologicznymi stacji. Stacja pracuje bez nadzoru obsługi i jest przygotowana do telemetrycznej wymiany danych pomiarowych i sterujących ze stacją nadrzędną w Jarosławiu i Tarnowie. Monitoring obejmuje: stan zaworów, gazomierzy turbinowych, filtrów, metanomierze, pomiary punktu rosy, ogrzewanie pomieszczeń i urządzeń technologicznych, drzwi, detekcję stanów alarmowych. System automatyki na podstawie pomiaru przepływu dobiera przełącza strumień gazu na jeden z sześciu ciągów pomiarowych tak, aby zapewnić ja najdokładniejszy pomiar.
  • System sterowania transportem technologicznym w fabryce parkietu "Baltic Wood" w Warzycach (koło Jasła) - październik 99. Rozproszony system sterowania składający się z siedmiu sterowników SIEMENS Simatic S7 i czterech paneli operatorskich Simatic OP7 pracujących w sieci. Trzy z wymienionych sterowników zainstalowane są na ruchomych wózkach transportowych i połączone z siecią łączem radiowym (radiomodemy SATEL). System steruje transportem materiału i produktu pomiędzy węzłami technologicznymi. Monitoruje stan buforów magazynowych, informuje o bieżącym stanie realizacji zleceń na poszczególnych węzłach, optymalizuje transport materiału i produktu. Wizualizacja całości systemu - WinCC.
  • System monitoringu zużycia mediów energetycznych (para, gaz) w RN "Jedlicze" S.A. - październik 99. System monitoringu, wizualizacji i raportowania zużycia gazu (1 punkt) i sprzedaży pary (9 punktów) w kotłowni. Serwer zbierający dane pomiarowe udostępnia dane w sieci ogólnozakładowej.

⇑  Powrót do góry
opis skrótów:

KGZ - Kopalnia Gazu Ziemnego,
PGNiG - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo,
ROP - Regionalny Oddział Przesyłu,
ODG - Okręgowa Dyspozycja Gazem,
HSG - Huta Szkła Gospodarczego,
KHS - Krośnieńskie Huty Szkła,
RN - Rafineria Nafty,
ZPCh - Zakłady Przemysłu Chłodniczego,
ZPOW - Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego
ZG - Zakład Gazowniczy