piramidka

Strona główna O firmie Oferta Realizacje Kontakt

REALIZACJE

Lista wybranych aplikacji wykonanych przez firmę INTEGRATOR

Lata : 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

2001

  • System sterowania kotłami w Szpitalu im. Św. Łukasza w Tarnowie - styczeń 2001. Sterowanie trzema kotłami wodnymi firmy Buderus w kaskadzie, każdy z kotłów ma dwa stopnie mocy, pompę obiegową, zawór regulacyjny z siłownikiem sterowanym sygnałem 3-punktowym. Pogodowa regulacja centralnego ogrzewania (C.O.) - pięć układów zmieszania strefowego oraz sterowanie ciepłą wodą użytkową (C.W.U.) składające się z trzech wymienników płytowych z pompami ładującymi, dwóch zbiorników C.W.U. i zestawu pomp cyrkulacyjnych. Kolejność pracy kotłów ustalana jest przełącznikiem z elewacji szafy sterowniczej. Do całego układu dochodzi sterowanie dwoma centralami nawiewowymi. Użyto sterownik Excel 500 firmy Honeywell do którego podpięte zostało ok. 80 sygnałów we/wy.
  • System sterowania kotłami w Szpitalu im. Św. Łukasza w Tarnowie - styczeń 2001. Sterowanie dwoma kotłami parowymi firmy Viessmann w kaskadzie, każdy z kotłów ma dwa stopnie mocy. Przy sterowaniu kaskadowym kotły i ich stopnie mocy załączane lub wyłączane są po kolei w zależności od obciążenia cieplnego instalacji na podstawie ciśnienia w kolektorze zbiorczym. Kolejność pracy kotłów ustalana jest przełącznikiem z elewacji szafy sterowniczej. Do całego układu dochodzi sterowanie dwoma centralami nawiewowymi. Użyto sterownik Excel 100 firmy Honeywell z modułami MCE3 do którego podpięte zostało ok. 30 sygnałów we/wy.
  • System automatycznego dozowania acetonu do butli acetylenowych PRAXAIR Zdzieszowice - luty 2001. Dwa sterowniki SIMATIC S7-200 CPU 216. System automatycznie waży butle (wagi Mettler-Toledo zainstalowane w strefie zagrożonej wybuchem) oraz dokonuje pomiaru ciśnienia i temperatury w butli w celu określenia acetylenu resztkowego. Na podstawie wyników pomiarów określa ubytek acetonu i uzupełnia go. Komunikacja pomiędzy sterownikami a wagami zrealizowana jest za pomocą trybu Open ASCII. Rolę interfejsu operatorskiego pełnią terminale wag.
  • Modernizacja stanowisk do testowania szczelności chłodnic samochodowych VALEO Autosystemy Skawina - marzec 2001. 3 stanowiska. Wymiana całego systemu sterowania. Sterownik SIEMENS Simatic S5-95U, panel operatorski Simatic OP17. Dodanie do procedury sprawdzającej chłodnicę testu podciśnieniowego (montaż pompy próżniowej). Parametry testu (wartości ciśnień, podciśnień, czasy testów, dopuszczalne wartości upływu) są parametryzowane przez Użytkownika.
  • Modernizacja stanowiska do testowania modułów chłodnic samochodowych VALEO Autosystemy Skawina - czerwiec 2001. Testowanie kompletnych (chłodnica, przyłącza, wentylator) modułów chłodnic samochodowych. Wymiana całego systemu sterowania i nowe oprogramowanie. Sterownik SIEMENS Simatic S7-200, CPU226, panel operatorski Simatic OP17. System automatycznie wykonuje testy: szczelności, prędkości obrotowej wentylatora, kierunku obrotów, poboru prądu. Parametry testu zdefiniowane są w bazie referencji dla ok. 20 typów modułów. Bezbłędne testy zakończone są wydrukiem etykiety z kodem kreskowym opisującym typ, nr ser. i czas wyprodukowania modułu. Drukarka sterowana jest z drugiego portu CPU226 (driver ASCII).
  • System sterowania wizualizacji linii do lutowania chłodnic i kondenserów VALEO Autosystemy Skawina - lipiec-listopad 2001. Dwa sterowniki SIMATIC S7-300, dwa panele OP37, SCADA Allen-Bradley RSView, 19 falowników Danfoss (komunikacja po PROFIBUS), 15 regulatorów Eurotherm (komunikacja MODBUS). Automatyczna regulacja prędkości transporterów, temperatur i położenia dysz natryskowych.
  • System telemetrii stacji redukcyjno-pomiarowych gazu 1-go stopnia dla ROP Tarnów - wrzesień 2001. System zbierania danych z 30-tu stacji redukcyjno-pomiarowych (z możliwością rozbudowy do 500). Jako łącza komunikacyjne system wykorzystuje: linie telefoniczne, łacza GSM, SMS GSM. System wykorzystuje jednocześnie 4 modemy. Zbieranie danych w dwóch trybach: cykliczne odpytywanie przez stację centralną i spontaniczne wysyłanie komunikatów o zaistniałych stanach alarmowych.
  • System telemetrii stacji redukcyjno-pomiarowej przy elektrociepłowni gazowej EC Wrotków w Lublinie - listopad, grudzień 2001. System telemetrii i zdalnego sterowania urządzeniami stacji (ok. 25 wartości analogowych, 40 parametrów, 2 zdalnie sterowane zawory). Monitoring i zdalne sterowanie ze stacji węzłowej w Sandomierzu i stacji centralnej w Tarnowie. Dodatkowo pełny monitoring na stacjach w Swidniku i Lublinie. Zastosowano system SINAUT ST firmy Siemens. Lokalny system wizualizaji COROS LS-B/Win. W stacji centralnej w Tarnowie rolę systemu wizualizacji pełni system SCADA firmy Landis&Gyr. W stacjach węzłowych w Sandomierzu i Świdniku system wizualizacji - WinCC. W ramach tego zadania wykonano interfejs komunikacyjny i uruchomiono wymianę danych z chromatografem gazowym Instromet. Dane z analizy gazu wysyłane są do stacji nadrzędnych.

⇑  Powrót do góry
opis skrótów:

KGZ - Kopalnia Gazu Ziemnego,
PGNiG - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo,
ROP - Regionalny Oddział Przesyłu,
ODG - Okręgowa Dyspozycja Gazem,
HSG - Huta Szkła Gospodarczego,
KHS - Krośnieńskie Huty Szkła,
RN - Rafineria Nafty,
ZPCh - Zakłady Przemysłu Chłodniczego,
ZPOW - Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego
ZG - Zakład Gazowniczy